Thumb
20 Nov

Za večjo participacijo otrok in mladih, kajti Svet smrdi, če ne upošteva mladih!

Arja Ela Hvala, Junior ambasadorka Unicefa, je danes, na Svetovni dan otrok, začasno prevzela vlogo ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh ter družbena omrežja ministrstva, ki je ključno pri krepitvi digitalne participacije mladih.

Da bo glas otrok in mladih bolje slišan, je odslej v Sloveniji na voljo tudi Unicefova platforma U-Report, ki ga sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo. 

Svetovni dan otrok letos poteka pod sloganom Svet smrdi, če ne upošteva mladih! Unicefovo brezplačno anonimno platformo uporablja že več kot 33 milijonov U-Reporterjev v 99 državah sveta. Otroci in mladi lahko preko priljubljenih aplikacij za klepet (Viber, WhatsApp, Instagram in Facebook Messenger,) povedo svoje mnenje o temah, ki se jim zdijo pomembne. U-Reporterji na enostaven način postanejo preko spletne strani www.svetsmrdi.si

“Digitalne tehnologije so prioriteta našega ministrstva in vemo, da mladi so prisotni v digitalnem svetu in da uporabljajo digitalne tehnologije, nam pa je pomembno, da slišimo kakšna so stališča mladih, kaj je pomembno njim. Ko pripravljamo naše politike ne želimo izhajati iz tega kaj mi mislim, da mladi potrebujejo, ampak želimo slišati kakšne so njihove potrebe, kako si želijo živeti v tem svetu in na tak način nam bo bistveno bolj enostavno in tako bodo naše politike tudi bolj učinkovite,” je povedala ministrica dr. Stojmenova Duh. Skupaj z Junior ambasadorko Unicefa sta sprejeli zavezo, da bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo še naprej podpiralo tovrstne aktivnost in na ta način spodbujalo participacijo mladih. 

Po Konvenciji o otrokovih pravicah imajo vsi otroci in mladi pravico svobodno izražati svoje mnenje o temah, ki jih zanimajo, odrasli pa so jim dolžni prisluhniti in delovati v korist otrok. Žal pa imajo mladi v Sloveniji občutek, da njihov glas ni slišan. Po raziskavah Unicefa 30 odstotkov mladih v Sloveniji meni, da jih odrasli pri sprejemanju pomembnih odločitev v lokalnih skupnostih niti ne slišijo niti ne upoštevajo. 

Med najpogostejšimi stiskami, temami ali vprašanji, o katerih se otroci ne morejo ali ne upajo pogovoriti s starši ali drugimi odraslimi, so psihične in telesne težave, težave z vrstniki oziroma s prijatelji, odnosi s starši in sorojenci, šola, ljubezen in spolnost ter uporaba substanc. Kar 95 odstotkov učencev svojih težav ne more zaupati staršem oziroma si ne upajo z njimi pogovoriti o tem, kar jih teži. 

Prva tema, ki jo raziskuje U-Report v Sloveniji, je duševno zdravje. Prvi podatki kažejo: 

  • 95 odstotkov U-Reporterjev v Sloveniji pravi, da izboljšuje njihovo počutje, če so slišani. 
  • U-Reporterji pravijo, da so odnosi s prijatelji glavni razlog za »dober dan«.  Slabi odnosi, šola in stres pa so glavni razlogi za slabo počutje.  
  • Večina U-Reporterjev pravi, da imajo večji del meseca »dober dan«. V skupini U-Reporterjev, starih od 15 do 19 let, pa beležimo zaskrbljujoč podatek, da jih 33 odstotkov skoraj nikoli ne občuti »dobrega dneva«.  
  • Ponovno se je izkazalo, da se otroci in mladi v stiski po pomoč največkrat ne obračajo na odgovorno odraslo osebo. Kar 90 odstotkov U-Reporterjev se v iskanju rešitev v primeru težav ne obrne na odrasle osebe, kar je alarmantno. Otroci in mladi namreč niso opolnomočeni, da bi težave reševali sami. 
  • Več kot polovica U-Reporterjev meni, da bi jim pri reševanju težav lahko pomagal strokovnjak izven šole. Kar 24 odstotkov pa jih ne želi, da jim pomaga strokovnjak. Razlogi za to so lahko tudi v stigmi, saj je pogovor o čustvih in občutjih še vedno tabu. Z normalizacijo teh pogovorov, ki se lahko začne že s preprostim vprašanjem »Kako se počutiš?«, bi lahko mlade opolnomočili, da o svojih stiskah spregovorijo in poiščejo pomoč. 
U-Report Slovenija deluje pod okriljem Unicefa Slovenija, s sofinanciranjem Ministrstva za digitalno preobrazbo in s podporo članov uredniške skupine, imenovane U-Skupina, v kateri so zastopani tudi otroci in mladi. U-Skupina nudi vsebinsko in strokovno posvetovalno telo za pomoč pri izbiri tem ter oblikovanju vprašanj. 

20. november je bil za svetovni dan otrok izbran, ker je na ta dan Generalna skupščina ZN leta 1989 sprejela konvencijo o otrokovih pravicah.