Thumb
01 Mar

Strokovno usposabljanje za naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE

Datum objave:
1. marec 2024

Avtor:
Mare Bačnar

Avtor fotografij:
Freepik

Izobraževalnje bo organizirano v hibridni obliki, nekaj v živo, nekaj preko spletne učilnice. Udeležba je možna po predhodni prijavi. V okviru celovitega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga koordinira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, se izvaja niz usposabljanj za ključne deležnike v prenovi stavbnega fonda. Gre za del postopnega prehoda v brezogljično družbo.

Naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE
Usposabljanje U5-5, ki se bo odvijalo v okviru dogodka, se osredotoča na naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. V letu 2024 so bile uvedene pomembne novosti v samooskrbi z električno energijo in tarifnem sistemu, ki bodo vplivale na oskrbo stavb z energijo iz OVE. Udeležba na strokovnem usposabljanju je brezplačna, vendar je obvezna prijava preko spletne prijavnice do 4. marca 2024 zaradi organizacije in izvedbe dogodka.

Glavne teme in strokovnjaki
Strokovnjaki iz različnih področij bodo podrobno predstavili učinke novosti ter načine optimizacije oskrbe stavb z energijo iz obnovljivih virov. Poudarek bo na skladnosti z veljavno zakonodajo in prihajajočo direktivo EPBD, ki spodbuja nadomeščanje fosilnih goriv z razpršeno proizvodnjo energije iz OVE. Prikazane bodo prilagojene in prihajajoče tehnologije ter celovit pristop k oskrbi stavb z električno energijo.

Razpored in način izvedbe
Usposabljanje bo potekalo v različnih formatih in lokacijah med 6. in 20. marcem 2024, vključno z dvorano Urška 1 na Gospodarskem razstavišču, spletnimi predavanji ter terenskim ogledom. Spletne učilnice bodo udeležencem nudile učno gradivo, dodatne informacije in možnost virtualnega druženja. 

VIR: Naš Stik