Thumb
04 Dec

Na Gorici predvidena nova stanovanjska soseska

V sredo, 6. decembra, bo ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Gorica – južno od vrtca na Gorici. Osnutek predvideva gradnjo 56 stanovanj. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka poteka v avli Mestne občine Velenje vse do 13. decembra.
 
Dopolnjen osnutek OPPN predvideva gradnjo štirih stanovanjskih stolpičev s spremljajočo zunanjo ureditvijo. Stolpiči bodo imeli po 3 nadstropja, nanizani bodo vzporedno z lokalno cesto (Koželjskega ulica). Vsak stolpič bo imel 14 stanovanj, skupaj torej 56. Parkiranje bo urejeno tako v kletnih etažah objektov kot na zunanjih površinah.

Dopolnjen osnutek je objavljen tudi na spletnih straneh Mestne občine Velenje (https://www.velenje.si/za-obcane/urejanje-prostora-in-varstvo-okolja/veljavni-prostorski-akti/).
 
Na javno obravnavo vabimo vse zainteresirane občane, zastopnike nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj, organizirane javnosti in predstavnike medijev.
 
Prijazen pozdrav

VIR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje