Thumb
01 Mar

Cene električne energije na maloprodajnem trgu lani višje za več kot 20 odstotkov

Datum objave:
1. marec 2024

Avtor:
Polona Bahun

Avtor fotografij:
Freepik
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo statistiko referenčnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 4. četrtletje in celotno leto 2023.

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. trimesečju 2023 znašala 197,4 evra/MWh in je bila za deset odstotkov nižja od maloprodajne cene v 3. trimesečju 2023. Zaradi visoke rasti cen električne energije je vlada z Uredbo o določitvi cen električne energije s 1. septembrom 2022 omejila najvišjo dovoljeno ceno postavke električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Ukrepi regulacije cen so bili podaljšani do konca leta 2023. Postavka cena električne energije je tako za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 4. trimesečju 2023 znašala 100,7 evra/MWh (brez DDV), kar je pomenilo tri-odstotno znižanje glede na četrtletje pred tem.

Na celoletnem nivoju je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v letu 2023 znašala 197 evrov/MWh, kar je 22 odstotkov več od povprečne maloprodajne cene v letu 2022.
Postavka cene električne energije je v letu 2023 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 102,7 evra/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 24 odstotkov. Omrežnina za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana za celotno področje države, je znašala 55,2 evra/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju povišala za 38 odstotkov. Razlog toliko višje cene omrežnine v 2023 je neprimerljivost z letom 2022, ko se vsem odjemalcem tri mesece (od februarja do aprila 2022) na podlagi  Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov ni obračunalo tarifnih postavk omrežnine. Od januarja do avgusta 2023 je za gospodinjske in male poslovne odjemalce veljal ukrep 50-odstotnega znižanja prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE. Od novembra 2023 dalje pa je za gospodinjske odjemalce v veljavi popolna oprostitev obračunavanja prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE. Zaradi tega so obračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) v letu 2023 znašale 9,5 evra/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta znižale za deset odstotkov. Trošarina je bila za povprečnega gospodinjskega odjemalca v letu 2023 obračunana v znižani višini 1,53 evra/MWh (brez DDV), kar je zaradi ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, pomenilo deset-odstotno znižanje glede na leto 2022. Kot komplementarni ukrep se je na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem električne energije do 31. maja 2023 na vse postavke (razen postavke fiksnih stroškov poslovanja dobaviteljev) obračunala nižja davčna stopnja DDV v višini 9,5 odstotka.

V letu 2023 je delež postavke električna energija v strukturi maloprodajne cene znašal 52,1 odstotka, delež omrežnine 28 odstotkov, delež dajatev v energetiki 4,8 odstotka, delež trošarine 0,8 odstotka in delež davka na dodano vrednost 14,3 odstotka končne maloprodajne cene.

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. trimesečju 2023 znašala 254,4 evra/MWh in je bila za dva odstotka nižja od maloprodajne cene v 3. trimesečju 2023. Postavka cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v 4. trimesečju 2023 znašala 173,5 evra/MWh (brez DDV), kar je bilo dva odstotka manj kot četrtletje pred tem ter devet odstotkov manj kot v 1. trimesečju 2023, ko je bila zabeležena najvišja četrtletna cena v letu 2023.

Na celoletnem nivoju je za povprečnega negospodinjskega odjemalca maloprodajna cena v letu 2023 znašala 251,2 evra/MWh in je bila za 21 odstotkov višja od povprečne cene v letu 2022.
Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v letu 2023 znašala v povprečju 181,4 evra/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 22 odstotkov. Regulirana cena omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je v povprečju v letu 2023 znašala 22,2 evra/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 37 odstotkov. Dajatve za namene energetike so v letu 2023 negospodinjske porabnike v povprečju obremenile v višini 10,8 evra/MWh (brez DDV), kar je v enoletnem obdobju pomenilo 12 odstotkov več. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v letu 2023 zaračunana trošarina v višini 1,3 evra/MWh, kar je za pet odstotkov manj kot leta 2022, kar je posledica ukrepa znižanih trošarin na električno energijo, ki je veljal celotno leto 2023.

V letu 2023 je delež tržne postavke električna energija znašal 84,1 odstotka, delež omrežnine 10,3 odstotka, delež dajatev v energetiki pet odstotkov, delež trošarine pa 0,6 odstotka cene brez DDV.

VIR: Naš Stik